Zavřít

PRAVIDLA FACEBOOK SOUTĚŽÍ

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ probíhajících na Facebookovém profilu duchhracek

 1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Mikro Trading a.s. se sídlem: Podivín 991, 691 45 Podivín, IČ: 47905522, DIČ CZ47905522, zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 4075 (dále jen „pořadatel“).

 

 1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát kterákoliv fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, děti ve věku od 0 let do 18 let se mohou zapojit do soutěže pouze prostřednictvím rodiče či zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru k organizátorovi akce a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 

 1. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

 

 1. Soutěž probíhá na facebookovém profilu společnosti dostupném z: 
  https://www.facebook.com/duchhracek/
  a je vždy ze strany organizátora v příspěvku jako „soutěž“ jednoznačně označena.

 

 1. Soutěž probíhá vždy v předem určeném časovém rozmezí, které se liší dle jednotlivých soutěží. Toto časové rozmezí je vždy ze strany organizátora soutěže jednoznačně stanoveno přímo u soutěžního příspěvku.

 

 1. Vstup do soutěže a způsob jejího vyhodnocení se liší dle toho, zda se jedná o „vědomostní soutěž“ nebo „kreativní soutěž“.

 

I.Vědomostní soutěž:
Podmínky vstupu do soutěže:

 1. a) dej „to se mi líbí“ facebookovému profilu duchhracek
 2. b) dej „to se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku
 3. c) do zpráv napiš správnou odpověď na soutěžní otázku … (Otázka se může dle jednotlivé soutěže lišit. Je vždy ze strany organizátora soutěže jednoznačně stanovena u soutěžního příspěvku.)

 

Vyhraje 20. zpráva obsahující správnou odpověď. Pokud bude správných odpovědí méně než 20, vyhraje soutěžící, který jako poslední splní podmínky soutěže. Výherce bude určen nejpozději do 48 hodin po skončení soutěže.

 Pokud bude zpráva natolik krátká, že ji lze v rámci zpráv zobrazit bez nutnosti rozkliknout jednotlivé odpovědi, nemusí být příspěvek "přečten rozkliknutím zprávy".

 Pokud soutěžící odpoví do komentářů k příspěvku, může být komentář organizátorem ukryt tak, aby nezobrazoval odpověď ostatním soutěžícím.

 Zpráva soutěžícího musí být v českém jazyce a v souladu s dobrými mravy.

 

II.Kreativní soutěž

Podmínky vstupu do soutěže:

 1. a) dej „to se mi líbí“ facebookovému profilu duchhracek
 2. b) dej „to se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku
 3. c) do zpráv pošli soutěžní příspěvek … (Požadavek na soutěžní příspěvek se může dle jednotlivé soutěže lišit a je vždy konkrétně specifikován u konkrétní soutěže).

 

Výherce bude určen hlasováním tříčlenné nezávislé poroty, která zasedne nejpozději 48 hodin po ukončení soutěže.  

Kreativní soutěž může probíhat jako např. malování obrázku dle zadání organizátora, napsání básničky dle zadání organizátora, vymodelování motivu dle zadání organizátora, zaslání fotografie do fotosoutěže dle zadání organizátora a další.

 Zasláním příspěvku/fotografie do soutěže potvrzujete, že jste jejich autorem a jejich zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob. Zasláním fotografií vyjadřují účastníci soutěže souhlas s jejich případným uveřejněním v reklamních materiálech, na webových stránkách, facebooku a instagramu společnosti Mikro Trading a.s.

Soutěžní příspěvek musí být originálního původu od soutěžícího a musí být vytvořen v souladu s dobrými mravy.

 

III.Adventní kalendář od Ducha hraček

 Pravidla:

 • Soutěž trvá od 1.12. do 24.12.2019. Je rozdělena na dvě částí. První část je od 1.12. - 15.12., druhá od 16.12. – 24.12.
 • Každý den Vám představíme výhru, o kterou ten den půjde.
 • Výherce se bude losovat a vyhlašovat vždy následující den.
 • Víkendové výhry budou losovány a zveřejněny vždy první pracovní den.
 • Výhry od 19.12.2019 budou odeslány po Novém roku.
 • Vyhrát v soutěži může každý jen jednou. V případě, že již výherce v adventním kalendáři vyhrál, bude se losovat znova.
 • Soutěž se vztahuje pouze na území České republiky.
 • Každý z účastníků soutěže souhlasí s uveřejněním svého jména.

 První část:

 • Do losování budou zařazeny všechny objednávky na našem e-shopu www.duchhracek.cz, které ten den přijmeme.

Druhá část:

 • Výherce budete vybírat vy ze zaslaných fotografiích s hračkou. Fotografie budou vkládány pod příspěvek do komentáře, kde budou mít možnost ostatní hodnotit příspěvek svým hlasem. Fotografie s největším počtem like vyhrává. V případě, že již výherce vyhrál dříve, výhra připadne druhému v pořadí. Zároveň musí být příspěvek sdílen na facebooku. Like musí být dán příspěvku i naší facebookové stránce.

 

 1. Každý soutěžící může vložit pouze jeden soutěžní příspěvek během doby konání soutěže.

 

 1. Výhra bude vždy ze strany organizátora soutěže jednoznačně definována u konkrétního soutěžního příspěvku.

 

 1. Na výhru nevzniká právní nárok.

 

 1. Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

 

 1. Výhru není možné reklamovat.

 

 1. Pokud výherce do 14 dnů neodpoví na výzvu zaslání adresy, kam je možné výhru odeslat prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti PPL, nárok na výhru automaticky zaniká.

 

 1. Pokud je výherci zaslána výhra prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti PPL a vrátí se zpět organizátorovi jako nedoručená nebo nedoručitelná, přičemž překážka nevznikne na straně odesílatele, výherci nevzniká nárok na její opětovné zaslání.

 

 1. Účastník soutěže poskytuje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasí s jejich zveřejněním osobních údajů v rámci soutěže na facebookových stránkách a webových stránkách pořadatele.

 

 1. Organizátor je oprávněn bez jakéhokoli upozornění vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle jeho vlastního posouzení nedodržují stanovená pravidla.

 

 1. Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení e-mailu a za technické závady na telekomunikačních sítích.

 

 1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

 

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.