Zavřít

PRAVIDLA NEWSLETTER SOUTĚŽÍ

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ PROBÍHAJÍCÍCH PROSTŘEDNICTVÍM NEWSLETTERU

1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je Mikro Trading a.s. se sídlem: Podivín 991, 691 45 Podivín, IČ: 47905522, DIČ

CZ47905522, zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 4072 (dále jen „pořadatel“).

2. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát kterákoliv fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, děti ve

věku od 0 let do 18 let se mohou zapojit do soutěže pouze prostřednictvím rodiče či zákonného zástupce. Soutěže se nemohou

zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru k organizátorovi akce a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci

soutěže.

3. Soutěž probíhá prostřednictvím newsletteru, který je zasílán prostřednictvím emailu newsletter@duchhracek.cz a je dostupný

z: https://www.duchhracek.cz/newsletter/

a je vždy ze strany organizátora v newsletteru jako „SOUTĚŽ“ jednoznačně označena.

4. Vstup do soutěže a způsob jejího vyhodnocení se liší dle toho, zda se jedná o vědomostní nebo kreativní soutěž.

I.Vědomostní soutěž

Podmínkou vstupu do soutěže je zaslání odpovědi na uvedenou emailovou adresu. (Otázka se může dle jednotlivé soutěže lišit a je

vždy jasně stanovena u konkrétní soutěže.)

Vyhrává každá 10. zpráva, která obsahuje správnou odpověď. Výherce bude určen nejpozději do 48 hodin po skončení soutěže.

Pokud bude správných odpovědí méně, než je jejich požadovaný počet vzhledem k množství všech výher, všechny výhry nemusejí být rozdány.

Zpráva soutěžícího musí být v českém jazyce a v souladu s dobrými mravy.

II.Kreativní soutěž

Podmínkou vstupu do soutěže je zaslání soutěžního příspěvku (fotografie, básničky, …) na uvedenou emailovou adresu.

(Požadavek na soutěžní příspěvek se může u jednotlivých soutěží lišit a je vždy jasně stanoven u konkrétní soutěže.)

Výherce bude určen hlasováním tříčlenné nezávislé poroty, která zasedne nejpozději 48 hodin po skončení soutěže.

Zasláním příspěvku/fotografie do soutěže potvrzujete, že jste jejich autorem a jejich zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena

autorská práva třetích osob. Zasláním fotografií vyjadřují účastníci soutěže souhlas s jejich případným uveřejněním v reklamních

materiálech, na webových stránkách, facebooku a instagramu společnosti Mikro Trading a.s. 

5. Každý soutěžící může vložit pouze jeden soutěžní příspěvek během doby konání soutěže.

6. Výhra bude ze strany organizátora soutěže stanovena u konkrétního soutěžního příspěvku.

7. Výherci budou kontaktování e-mailem vždy nejpozději do pěti pracovních dnů po ukončení soutěže.

8. Na výhru nevzniká právní nárok.

9. Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za

výhry jiné.

10. Výhru není možné reklamovat.

11. Pokud výherce do 14 dnů neodpoví na výzvu zaslání adresy, kam je možné výhru odeslat, nárok na výhru automaticky zaniká.

12. Pokud je výherci zaslána výhra prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností PPL a vrátí se zpět organizátorovi jako

nedoručená nebo nedoručitelná, přičemž překážka nevznikne na straně odesílatele, výherci nevzniká nárok na její opětovné

zaslání.

13. Účastník soutěže poskytuje zasláním příspěvku souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně

osobních údajů.

14. Organizátor je oprávněn bez jakéhokoli upozornění vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle jeho vlastního posouzení nedodržují

stanovená pravidla.

15. Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailu a za technické závady na telekomunikačních sítích.

16. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu

ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

17. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.